Financiële ondersteuning

Er zijn situaties waarin financiële ondersteuning noodzakelijk is om te kunnen sporten. Setash werkt samen met gemeenten die initiatieven hebben genomen om die ondersteuning te bieden.

GelrePas
Ben je in het bezit van een GelrePas dan biedt dit mogelijkheden om een deel van de contributie van Setash onder de regeling te laten vallen.

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Oost Betuwe richt zich op ouders met kinderen tussen de 4 en18 jaar. De financiële tegemoetkoming kan gebruikt worden voor o.a. contributie maar ook voor sportkleding en schoeisel. Meer informatie is hier te vinden.  

Meedoen Regeling Lingewaard 2015

Participatieregeling voor minima:

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Lingewaard een speciale regeling om te participeren: de Meedoen regeling. Deze regeling levert een bijdrage aan de kosten voor deelnamekosten aan sociaal-culturele, sportieve activiteiten en/of lidmaatschap voor ieder afzonderlijk gezinslid. Het is een persoonsgebonden budget.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Deze participatieregeling is voor elke inwoner van de gemeente Lingewaard die een inkomen heeft dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt.
De regeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen.

U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als uw totale eigen vermogen (direct beschikbare middelen in de vorm van contant geld en direct opeisbare tegoeden op bank- en spaarrekeningen) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet werk en bijstand vrijgehouden wordt.

Hoe hoog is de vergoeding?

  • € 100 per jaar per persoon voor ieder gezinslid dat meedoet aan sociaal-culturele of sportieve activiteiten.
  • Uitbetaling vindt eenmaal per jaar plaats op vertoon van betalingsbewijzen.

Aanvragen
U kunt de meedoen regeling aanvragen via het Aanvraagformulier Meedoen regeling  minima 2015 (via deze site te downloaden).

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen een formulier automatisch toegezonden.

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

  • Opsturen: naar Gemeente Lingewaard, Postbus 15,6680 AA Bemmel.
  • Afgeven: bij de het gemeentekantoor in Bemmel, Kinkelenburglaan 6.
  • Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen.
  • U kunt uw aanvraag bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt.

Meer weten?
Vraag bij twijfel altijd bij het team sociaal en welzijn na of u recht heeft op de regeling.
Zij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 025-3260111.