Junioren

Doelstellingen

Ieder Setash jeugdlid wordt in de gelegenheid gesteld minimaal één keer per week te trainen (wel afhankelijk van het beschikbaar zijn van zaalruimte) en competitie te spelen. De training wordt gegeven door deskundige trainers. Centraal staat het op een plezierige wijze de volleybalsport te bedrijven naar eigen vermogen.
Via nevenactiviteiten de band met de vereniging te versterken.

Sporten mogelijk op twee manieren:

Recreatieve wedstrijdsport

Hieronder vallen de lagere jeugdteams. Het accent ligt hierbij vooral op het sociale vlak. De eisen van b.v. trainingsbezoek liggen anders dan bij de prestatieve wedstrijdsport.

Prestatiesport

Hier wordt vooral gewerkt aan het prestatieve karakter. Aansluiting wordt gezocht tussen de diverse klassen waarin de Setashteams spelen.

Talent

De spelers met talent worden aangemeld voor de district/regiotrainingen en de volleybalschool van de Nevobo. Ook dit jaar zijn een aantal van onze jeugdleden geselecteerd voor deze extra trainingen.

Welke teams zijn er ?

Op basis van de leeftijd en vaardigheden wordt bepaald of de jeugd in de C, B of A jeugd wordt ingedeeld (C: 12-14 jaar; B, 14-16 jaar en A: 16-18 jaar). Het seizoen bestaat uit 2 halfjaarlijkse competities. In december wordt op basis van de stand bepaald op welk niveau een team na de winterstop zal spelen. Zo blijft het altijd passend en uitdagend. Bij Setash spelen de laatste jaren een aantal teams in de 1e klasse zowel bij de jongens als meisjes). In 1997 is de Jongens B kampioen van Nederland geworden.

Voor kinderen onder de 12 jaar is er het circulatievolleybal, het z.g. C(ool) M(oves) V(olley). Voor niveau 3 t/m 6 is er een aparte competitie, niveau 1 en 2 spelen toernooitjes. De indeling gebeurt vaak op leeftijd maar kan ook op basis zijn van vaardigheden (makkelijk gooien en vangen bv). Hoe hoger het niveau, hoe meer het echt op volleybal gaat lijken.