Spelregelwijzigingen 2017/2018

Vanaf dit seizoen zijn we verplicht om te werken met het digitale wedstrijd formulier (DWF). Via Marco Jansen zullen de scheidsrechters, tellers en de aanvoerders op de hoogte worden gebracht hoe dat werkt maar ook via nevobo.nl kan je hiervoor de handleiding lezen.
Verder heeft nog niet iedereen een scheidsrechter diploma. Zorg dat je via Volleybalmasterz.nl (via nevobo.nl) hier wel een toets voor maakt zodat we geen boetes opgelegd krijgen van de bond. Volleybalmasterz helpt op een leuke manier de spelregelkennis te vergroten. De spelregels worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden, met foto’s en met video’s en als je de eindtoets met goed gevolg heb gehaald mag je fluiten t/m de 3e klasse.
Spelregels 2016 en aanpassing voor 2017/2018

Voor de wedstrijd
* Het uitspelende team heeft de keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen er hoeft dus niet meer getost te worden.
* Tijdens het inspelen mag je je inspeelshirt aanhouden. Indien gewenst hoef je je wedstrijdshirt vlak voor de wedstrijd pas aan te doen.
Bij het ontbreken van spelerskaarten dan moet hij/zij zich legitimeren met een paspoort of rijbewijs. De naam en het team moet worden vermeld in het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) en daarnaast moet ook de geboortedatum worden vermeld bij de opmerkingen.
Arbitrage
* Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet verplicht om na elke rally alle tekens te geven. Het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken alsnog kan worden getoond.

Service en schermen
* Is de vrije ruimte achter het speelveld minder dan 2 meter, mag je bij het serveren met één voet in het veld staan of afzetten. Is de vrije ruimte 2 meter of meer, gelden de gewone regels. In de Brink is de vrije ruimte precies 2 meter
* Schermen, individueel of in een groep, mag niet. Er moet tenminste een armlengte afstand zijn tussen spelers van het serverende team en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’ ruimte van de voorspelers gaan staan (piramide vorm). Belangrijk is daarbij wel dat het alleen een scherm is wanneer de service over ‘het scherm’ heen gaat.

Voetfouten

De ‘oude’ voetfoutregel is weer terug.
Het aanraken van het speelveld van de tegenstander met 1 of 2 voeten is toegestaan, mits de tegenstander niet wordt gehinderd in zijn spel en een deel van de voet(en) in contact blijft met de middenlijn (of de projectie ervan boven de middenlijn blijf)t. Dus je mag weer bijna helemaal over de middenlijn.
Het aanraken van het speelveld van de tegenstander met enig ander lichaamsdeel boven de voet is toegestaan mits de tegenstander niet wordt gehinderd in zijn spel.
Het is niet fout als een speler met de voet de middenlijn geheel overschrijdt bij een kerende beweging om de bal te spelen (bijvoorbeeld bij spelverdelers)

Netfout
Het aanraken van het net tussen de antennes is fout bij het opspringen, tijdens de aanvalsslag, bij de blokkering en bij het landen.

Bal terug halen uit de vrije zone
Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit. De bal terug halen uit de vrije zone van de tegenstander is niet toegestaan.

Wedstrijdonderbrekingen
* Een time-out duurt maximaal 30 seconden. Wanneer het aanvragende team en de officials eerder klaar zijn, worden de 30 seconden niet vol gemaakt.
* Tijdens de time-out hoef je niet per sé buiten het veld te staan. De teams zijn verantwoordelijk voor het niet achterlaten van drinkflesjes en natte plekken op het speelveld. Het gebruik van een bal tijdens de time-out blijft niet toegestaan
* Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via het opstellen op de achterlijn naar de andere speelhelft te lopen. Wel loop je om de netpaal heen, niet onder het net door

Wissels
Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op maximaal 6 wissels per set.
Een wisselspeler mag meerdere keren gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.
Bv. wisselspeler nr7 komt er in voor speler nr 3 en nr 3 komt er weer in voor nr 7. Wisselspeler nr 7 mag er dan weer in voor of nr 3 (mag maximaal 3 keer per set voor dezelfde speler), of voor een andere speler. Tussen deze wissels moet wel een voltooide rally zitten.

Libero
* De wisselzone van de Libero is de gehele achterlijn en zijlijn. Voorwaarde is dat de scheidsrechters en tellers de wissel goed kunnen zien.
* Een Libero mag uitsluitend veldspeler worden als het team onvolledig wordt verklaard vanwege een blessure.